Home‎ > ‎Sewa‎ > ‎

Nagar Kirtan: Guru Gobind Singh Ji Pawan Prakash Utsav - 2014

posted Dec 25, 2013, 9:28 AM by Sewak Jatha Bombay   [ updated Dec 8, 2015, 4:38 AM ]
To celebrate Guru Gobind Singh Ji Pawan Prakash Utsav, Nagar Kirtan has been organized from Gurudwara Khalsa Sabha, Matunga to Shri Guru Singh Sabha Gurudwara, Dadar on 5th Jan'14 (Sunday) starting at 2.30PM.

Nagar Kirtan from Gurudwara Khalsa Sabha, Matunga (behind Citylight cinema) will wend its way to Hari Niwas, Sena Bhavan, Gokhale Road South, Portuguese Church, SK Bhole Road, Tilak Bridge, Dadar T.T, Dr.Ambedkar Road, Dadar before reaching Shri Guru Singh Sabha Gurudwara, Dadar

Members are requested to reach Gurudwara Khalsa Sabha, Matunga at 2.30PM Ba-wardi


See Photo Album of Nagar Kirtan:
Comments