Home‎ > ‎Sewa‎ > ‎

Nagar Kirtan: Guru Nanak Dev Ji Pawan Prakash Utsav - 2013

posted Nov 11, 2013, 8:18 AM by Sewak Jatha Bombay

To celebrate Guru Nanak Dev Ji Pawan Prakash Utsav, Nagar Kirtan has been organized from Gurudwara Sri Dashmesh Darbar, Guru Tegh Bahadur Nagar (GTB Nagar) to Shri Guru Singh Sabha Gurudwara, Dadar on 15th Nov 2013 (Fri) starting at 2.30PM

Nagar Kirtan from Gurudwara Sri Dashmesh Darbar will wend its way to Guru Nanak High School, Gurudwara Guru Tegh Bahadur Darbar (Raoli Camp), Laxman Niwas, Sion Hospital, Gandhi Market, King's Circle, Dadar T.T, Dr.Ambedkar Road, Dadar before reaching Shri Guru Singh Sabha Gurudwara, Dadar

Members are requested to reach Dashmesh Darbar Gurudwara at 2.30PM Ba-wardi

Comments